štruktúra obchodného plánu

Encyklopédia marketingu

Ako napísať podnikateľský plán. Rada. Na aké účely sa vypracúvajú obchodné plány. Štruktúra, zloženie, rezy. Pravidlá písania.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 19 zápisnica
Investičná štruktúra

Klasifikácia, štruktúra a typy investícií, špecifiká ich vplyvu na investičnú analýzu. Základné a technické analýzy. Hodnotenie investičného rizika. Faktory prostredia a faktory času. Portfóliové metódy pre analýzu finančných investícií.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Komplexná ekonomická analýza hospodárskej činnosti podniku: metódy, typy, princípy a ciele

Komplexná ekonomická analýza hospodárskej činnosti podniku: metódy, typy, princípy a ciele Článok obsahuje popis podstaty konceptu, jeho princípov a cieľov. Aj v článku

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 17 zápisnica
Ready business plán unido štandardy

V súlade s normami UNIDO by mal obchodný plán pozostávať z týchto častí: Súhrnný opis odvetvia a spoločnosti popis služieb (tovaru) Predaj a marketing Výrobný plán ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Personálny manažment

Organizačný rozvoj spoločnosti je zložitý, ale efektívny proces. Manažér akejkoľvek úrovne sa často stretáva s problémami organizačného rozvoja spoločnosti. To sa stane, keď pri svojom formovaní organizácie

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Adaptácia personálu: ako pomôcť zamestnancovi začleniť sa do tímu

Prispôsobenie personálu: program, príklady, implementácia

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Ako zmeniť štruktúru podnikania predtým, ako prilákate investora

Podnikateľský plán na reštrukturalizáciu podniku Príprava návrhov na rozhodovanie o vytváraní nových podnikateľských subjektov na základe majetku podnikateľského subjektu. 11. Vznik a dohodnuté ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Z čoho pozostáva podnikanie

Natalia Garakhanova, marketingová riaditeľka digitálnej agentúry Black Engine a koordinátorka kurzu Tvorba produktov v Netology, povedala, čo je obchodný model spoločnosti Osterwalder a ako ho správne vyplniť. Materiál sa skladá z niekoľkých častí, obsah nájdete nižšie.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 18 zápisnica
Titulná strana a memorandum podnikateľského plánu

Krátke investičné memorandum Krátke investičné memorandum 1. Krátke investičné memorandum Je ťažké prekvapiť moderného človeka kulinárskymi pôžitkami, vrátane

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Klasifikácia podnikateľských plánov podľa cieľov

Tvorba požiadaviek a klasifikácia požiadaviek

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 19 zápisnica
Obchodný plán kníhkupectva: ako vybudovať inteligentné podnikanie

Ako si otvoriť vlastné kníhkupectvo. Podrobný obchodný plán pre kníhkupectvo s výpočtami, finančným modelom, fázami organizácie.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Príklad obchodného plánu pre železiarstvo

V článku sa dozviete, čo je to podnikateľský plán, aká je jeho štruktúra a hlavný obsah, dostanete odporúčania, ako samostatne vypracovať obchodný plán pre železiarstvo, a budete si môcť vziať príklad hotového vypracovaný podnikateľský plán.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Podnikateľský plán vlastnej cukrárne alebo minipekárne s výpočtami

Aktualizované:% am_current_month %% am_current_year%. Podnikateľský plán pre pekáreň rôznych formátov: výrobná hala, cukráreň a kaviareň Prečítajte si najnovšie informácie o delaybiznes. om !!!

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Aká je obchodná štruktúra

Aká je obchodná štruktúra? Čo znamená obchodná štruktúra? V obchodnej sfére sa pod obchodnou štruktúrou rozumie organizácia spoločnosti z hľadiska jej právneho postavenia. Výber najviac

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Organizačné modely štruktúr projektových aktivít

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Memorandum o mlčanlivosti Zhrnutie Investičný plán M ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Organizačná schéma organizačného plánu podniku

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Memor ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Personálne obsadenie podnikateľského plánu

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Memorandum o mlčanlivosti Zhrnutie & # x ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Príklad organizačnej štruktúry riadenia obchodného plánu

Ako vytvoriť dobrú organizačnú štruktúru: diagramy a príklady. Čo musíte vziať do úvahy pre pohodlné štruktúrovanie, možné chyby.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Obchodná štruktúra čo je

Vplyv správneho zostavenia organizačnej štruktúry a systému riadenia na efektívnosť spoločnosti. Rozvoj ruského podnikania: skúsenosti ZSSR, spoločnosti z 90. rokov, moderné holdingové štruktúry. Svetová prax rozvoja organizácie.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Podnikateľský plán s organizačnou štruktúrou

Obsah Úvod ………………………………………………………………………. Teoretické základy podnikového plánovania v podnikoch …………… 8 Úloha plánovania finančných a ekonomických aktivít podnikov ………………………………………………………………… ..

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Organizačná štruktúra obchodného plánu

Článok: "Organizačná štruktúra spoločnosti" Výstavisko Expocentre: Medzinárodné výstavy a kongresy ☎ 8 (800) 707-37-99, +7 (499) 795-37-99

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 8 zápisnica
Štruktúrovanie projektových aktivít v rámci riadenia

Zásady budovania organizačných štruktúr pre riadenie projektu. Organizačná štruktúra a systém vzťahov medzi účastníkmi projektu. Moderné metódy a nástroje na organizačné modelovanie projektov. Moderný a tradičný súbor nástrojov.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Koncepcia podnikateľského plánu, jeho ciele a štruktúra

Podnikateľské plánovanie ako nástroj efektívneho riadenia podniku, jeho úloha v modernom podnikaní. Vypracovanie podnikateľského plánu v trhovej ekonomike je nevyhnutným atribútom moderného riadenia. Cieľové hodnotenie trhových podmienok.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 22 zápisnica
Podstata, nevyhnutnosť a štruktúra obchodného plánu

Koncept obchodného plánu (nástroj, dosiahnutie cieľa, prognóza trhu, harmonogram podľa umelca, čas, finančné prostriedky). Dôvody: projekt, komplexná analýza, štúdium mechanizmov. Štruktúra: životopis, popis spoločnosti, produktu, úloh, prognóza.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 12 zápisnica
Štruktúra typov koncepcií podnikateľského plánu

Podnikateľský plán (z angličtiny - business plan) obsahuje dva pojmy „business“ a „plan“. V moderných príručkách a slovníkoch je podnikanie proaktívnou nezávislou ekonomickou aktivitou subjektu v ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
MLM SPUŠTENIE

Výhody sieťového podnikania a ako to funguje? Ako ho správne začať, budovať a propagovať? - Vrátane internetu. Marketing, obchodný plán.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 12 zápisnica
Podnikateľský plán a poradenské služby

Podnikateľský plán - plán, program na vykonávanie obchodných operácií, akcií spoločnosti, obsahujúci informácie o spoločnosti, produkte, jeho výrobe, odbytových trhoch, marketingu, organizácii operácií a ich efektívnosti. Podnikateľský plán - krátky, presný, cenovo dostupný ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 15 zápisnica
Ako napísať podnikateľský plán pre poisťovňu alebo agentúru

Podnikateľský plán ako plánovaný program na uskutočnenie transakcie a na tomto základe so ziskom, zváženie cieľov. Analýza problémov vývoja v poisťovníctve. Charakteristika typov činností JSC

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Podnikateľský plán podľa štandardu TACIS

Jedným z programov ponúkaných Európskou úniou na pomoc krajinám SNŠ je TACIS. Bol vyvinutý na začiatku 90. rokov v západnej Európe a podporuje vývoj trvanlivých e ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Ako a kde získať grant na rozvoj podnikania

V sérii článkov o tom, ako získať grant, pokračujeme článkom: „Podnikateľský plán pre grant: 12 bežných chýb“. Grant je chutné sústo pre každého začiatočníka

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Z čoho pozostáva podnikateľský plán: obsah a štruktúra častí

Ako zostaviť podnikateľský plán projektu tak, aby zaujal investorov? Štruktúra príslušného obchodného plánu s popisom každej časti dokumentu.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 8 zápisnica
Zloženie a kapitálová štruktúra podniku

Kľúčové ukazovatele kapitálovej analýzy. Dynamika kapitálu a analýza podnikovej štruktúry. Rentabilita vlastného kapitálu. Výpočet ukazovateľov na príklade ruskej spoločnosti

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Čo je to podnikateľský plán a ako ho napísať

Ak sa rozhodnete založiť si vlastnú spoločnosť, je dôležité vypracovať podnikateľský plán, všetko premyslieť a vypočítať. Povieme vám, ako to urobiť správne.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Logika štruktúry obchodného plánu a metóda odôvodnenia

Podnikateľský plán: vývoj a zdôvodnenie technológie (strana 1) Z dôvodu veľkého množstva tohto materiálu je zverejnený na niekoľkých stránkach: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VEREJNOSŤ

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Poslaním organizácie je to

Poslanie organizácie spadá pod odrážanie jednej jasnej a výstižnej frázy významu činnosti spoločnosti, jej poslania a hodnôt. Tvorba misie

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Vypracovanie obchodného plánu pre čerpaciu stanicu

Podnikateľský plán na otvorenie autoservisu je sľubným začiatkom pre vaše podnikanie. Pozrime sa na pripravený obchodný plán dielne s finančnými výpočtami a obchodnými bodmi.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 13 zápisnica
Ako začať s podnikaním v stavebníctve od začiatku: podnikateľský plán

Ak má stavebná spoločnosť veľa objektov a je dlhodobo vybavovaná zákazkami, je konkurencieschopná a úspešná, potom v tom hrá dôležitú úlohu systém riadenia organizácie. Výber formy systému riadenia organizácie závisí od úrovne stavebnej spoločnosti. Každá z nich má svoje pozitívne aj negatívne stránky.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 15 zápisnica
Titulná stránka štruktúry obchodného plánu bude pokračovať

Predpokladajme, že máte v hlave myšlienku rozvoja svojho podnikania a chcete pracovať pre seba. Nápadov je málo, musíte si podrobne premyslieť každú fázu formovania vašej spoločnosti, a to: od analýzy trhu až po ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Firma riadiaca štruktúru obchodného plánu

Teoretické základy podnikového plánovania v podniku v podmienkach trhových vzťahov. Podnikateľský plán ako spôsob vykonávania finančných a ekonomických činností. Vypracovanie projektu na výrobu nových výrobkov. Analýza trhu a hlavných konkurentov.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Riadenie obchodných procesov

Najdôležitejšou otázkou v každom úspešnom projekte je štruktúra podnikania. Po prečítaní tohto článku môžete ľahko vyhodnotiť svoju stratégiu rozvoja podnikania a v prípade potreby ju upraviť.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Čo je to podnikateľský plán a ako ho vypracovať

Hlavnými funkciami obchodného plánu sú zvyčajne analýza, štruktúra, externé funkcie.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Vypracovanie obchodného plánu pre internetovú spoločnosť

Hlavné fázy postupu obchodného plánovania. Poradie a vlastnosti procesu obchodného plánovania.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Systém ukazovateľov práce pri vypracovávaní podnikateľského plánu

Hlavné úlohy podnikového plánovania v podniku. Ciele a funkcie obchodného plánovania. Vývoj ukazovateľov práce. Výpočet mzdy. Bonusový systém. Nefinančné stimuly. Pracovné a sociálne ukazovatele.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 24 zápisnica
Pojem podnikateľský plán v systéme podnikových plánov

Systém podnikových plánov. Podnikateľský plán: podstata, ciele, funkcie, logika vypracovania. Klasifikácia obchodných plánov podľa obchodných objektov. Investičné projekty, hlavné ukazovatele pre hodnotenie ich efektívnosti. Hlavné časti a postup pri vypracovaní podnikateľského plánu.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Čo sú to projekty v podnikaní

Podnikateľský projekt patrí medzi projekty našej doby v centre úloh rozvoja podnikania pre komerčné organizácie. Článok podáva podstatnú interpretáciu projektu s odlišnosťou od javov podnikateľského plánu a obchodných procesov.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Kurz: Podnikateľský plán obchodného podniku, firma: význam a obsah

Podnikateľský koncept. Obsah podnikateľského plánu, jeho ciele a zámery. Charakteristika podniku PE

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 24 zápisnica
Základné požiadavky na podnikateľský plán

Akýkoľvek obchodný plán je veľmi dôležitý dokument, ktorý musí byť vypracovaný s určitými požiadavkami a v súlade s určitými pravidlami a predpismi.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 13 zápisnica
Turistický základný podnikateľský plán

Relaxovať miluje úplne každý. Niektorí uprednostňujú zámorské letoviská. A niektorým ľuďom sa viac páči povaha Ruska. Obyvatelia veľkých miest si v poslednej dobe čoraz viac vyberajú pre svoju dovolenku rekreačné strediská, ktoré sa nachádzajú neďaleko miest. Tam si môžete oddýchnuť od hluku metropoly, vychutnať si malebnú prírodu, byť sám so svojou rodinou alebo priateľmi atď. Navyše to stojí menej ako ísť na dovolenku do zahraničia. Mnoho podnikateľov uvažuje o otvorení ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Podnikateľský plán podniku: podstata, charakteristika častí, spôsob vývoja a návrhu

Podstata, funkcie, úlohy a význam pojmu

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Prvky návrhu cieľovej štruktúry obchodného plánu

Podnikateľský plán - plán, program na vykonávanie obchodných operácií, akcií spoločnosti, obsahujúci informácie o spoločnosti, produkte, jeho výrobe, odbytových trhoch, marketingu, organizácii ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Hlavný rozdiel medzi obchodným plánom a investičným projektom

Investičné plánovanie je kľúčom k úspechu každého investora. Zároveň je dôležité, aby plánovanie malo komplexný charakter a zahŕňalo všetky aspekty navrhovanej činnosti. Rozdiel je v podnikaní ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 8 zápisnica
Podnikateľský plán ako jedna z foriem interného plánovania

Aká je hlavná funkcia podnikateľského plánu? Interné a externé funkcie podnikateľského plánu.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Medzipodnikové plánovanie

Ciele, ciele, typy a fázy interného plánovania. Organizácia plánovania. Podnikový výrobný plán. Plánovanie finančnej podpory pre aktivity podniku s cieľom čo najefektívnejšieho využitia dostupných finančných prostriedkov.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Inflácia v štruktúre obchodného plánu

Legislatíva - zákony a kódexy Ruskej federácie. Plné texty dokumentov v najnovšom vydaní. Analytické odborné materiály. Novinky z ruskej legislatívy

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Štruktúra podnikateľského plánu

Dám vám konkrétnu štruktúru obchodného plánu. Túto štruktúru si môže osvojiť ktokoľvek, pretože je to nesmierne všestranný nástroj na písanie vlastného obchodného plánu a ako

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Štruktúra kníh a obsah obchodného plánu

Podnikové plánovanie, Strekalova N., 2012. Kniha skúma teoretické a aplikované aspekty plánovania, ktoré sú potrebné pre študentov smeru školenia „Manažment“ pri štúdiu odboru „Podnikové plánovanie“. Zdôrazňuje sa metodická a informačná podpora ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Obchodný plán investičného projektu

Ekonomická a ekonomická teória Skúška plánovania podnikania Ruský Llubimchik 21.. 13

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 22 zápisnica
Zvyšovanie originality

semestrálna práca Vývoj prvkov podnikateľského plánu

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Plánovanie výroby a obchodný plán podniku

Klasifikácia druhov a metódy plánovania. Štruktúra, ciele a zámery podnikateľského plánu. Výpočet ukazovateľov použitia investičného a obežného majetku, výrobných nákladov, úrovne ziskovosti výroby a kapitálu, zisku podniku.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 8 zápisnica
Účel typická štruktúra obchodného plánu pre investičný projekt

Hlavné časti, ktoré obsahujú typickú štruktúru podnikateľského plánu pre investičný projekt: 1. Titulná stránka obchodného plánu - obsahuje názov spoločnosti, jej právnu a skutočnú adresu, telefóny, e-mail a adresu webovej stránky (ak akékoľvek), meno a ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Prečo potrebujete podnikateľský plán

Ako správne zostaviť podnikateľský plán, aké sú typy podnikateľského plánovania a na čo slúžia.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Titulná stránka dokončeného obchodného plánu

Predchádzajúce kroky Sprievodcu začatím vlastného podnikania Možno si myslíte, že úvodná stránka obchodného plánu nie je až taká dôležitá. Možno máš pravdu. Ale iba ak píšete podnikateľský plán ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Podnikateľský plán mini pekárne

Dnes sú logistické centrá čoraz populárnejšie v dôsledku rastu obchodu v rámci krajiny aj so susednými krajinami. Môžu byť prezentované ako malé ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 19 zápisnica
Podnikateľský plán organizačný plán abstrakt

Zdá sa, že organizačný plán v obchodnom pláne je ďaleko od centrálneho miesta. V praxi sa však ukazuje, že bez organizačnej sekcie nie je podnikateľský plán zdravý ako dokument a je nepravdepodobné, že bude možné získať finančný plán pre dokument bez organizácie.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 22 zápisnica
Príklad organizačného plánu podnikateľského plánu

Ako ušetriť peniaze pri vývoji organizačnej štruktúry

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Podnikateľský plán organizačná štruktúra riadenia podniku

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Ja ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Štruktúra riadenia podniku Organizačná štruktúra riadenia

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Memorandum o dôvernosti ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Osobitné požiadavky na organizáciu výroby v obchodnom pláne

Článok popisuje všeobecné požiadavky na vypracovanie podnikateľského plánu. Predstavia sa tiež vlastnosti požiadaviek banky ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Plán marketingového výskumu

Plán marketingového výskumu je nevyhnutný na to, aby sa mohol výskum uskutočňovať s prihliadnutím na všetky dôležité nuansy, a aby bol čo najspoľahlivejší.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Výkaz ziskov a strát podniku: štruktúra, spôsob vyplňovania, analýza

Výkaz ziskov a strát podniku: štruktúra, spôsob vyplňovania, analýza Budovanie úspešnej a neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti je nemožné bez správnej organizácie účtovníctva a neustáleho

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 22 zápisnica
Ako napísať podnikateľský plán (vzorky a príklady) - inštrukcia

Určite každý podnikateľ sníva o tom, že jeho produkty sa propagujú a predávajú. Možno v budúcnosti budú existovať produkty, ktoré sa budú propagovať, napríklad povedia zákazníkom niečo o sebe a že budú chcieť kúpiť sami. Položím taký výrobok na poličku a čakám. Príde za ním kupujúci, vezme ho a porozpráva o sebe, a tiež ukáže hologram so svojou prezentáciou

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 13 zápisnica
Podstata, ciele a pravidlá plánovania investícií

Podnikateľský plán investičného projektu je akýmsi dokumentom, ktorý predstavuje jeho prednosť, respektíve súlad s existujúcimi ekonomickými a právnymi normami, ziskovosť, efektívnosť, odolnosť voči ekonomickému zlyhaniu ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Vyhláška o vypracovaní podnikateľského plánu

Príloha N 1. Forma obchodného plánu predložená na uzatvorenie (zmenu) dohody o údržbe priemyselného ...

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 17 zápisnica
Štruktúra prezentácie podnikateľského plánu

Poradenstvo podnikateľom pri príprave podnikateľských zámerov a projektov pre investorov. Štruktúra prezentácie, technické a dizajnové vlastnosti.

 • 28-02-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Kurz: Konštrukčné konštrukcie a ich aplikácie

Samostatná príprava obchodného plánu s pokynmi krok za krokom. Príklady vypracovania podnikateľského plánu, bezplatné vzorky s výpočtami.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 24 zápisnica
Organizačná schéma sekcie obchodného plánu

Medzi všetky časti podnikateľského plánu patria: Titulná strana Memorandum o ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Priradenie súhrnného obchodného plánu

Najdôležitejšou súčasťou podnikateľského plánu je zhrnutie - zhrnutie obsahu celého dokumentu. Obsahuje ciele a zámery, plánované ukazovatele, výšku počiatočných nákladov a očakávanú návratnosť projektu. Potenciálni investori si často prečítajú iba túto časť plánu ....

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 23 zápisnica
Obsah a štruktúra podnikateľského plánu pre výskum

Štruktúra podnikateľského plánu - písomný popis projektu, výška a načasovanie jeho realizácie. Takýto plán charakterizuje účelnosť jeho existencie. Skladba obchodného plánu závisí vo veľkej miere od oblasti, v ktorej sa projekt nachádza, ako aj od ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Ako otvoriť investičný projekt? Pripravený podnikateľský plán pre investičný projekt

Vypracovanie obchodného plánu pre investičný projekt výrobného podniku LLP

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 12 zápisnica
V čom sa podnikateľský plán líši od projektu

Investičné plánovanie je kľúčom k úspechu každého investora. Zároveň je dôležité, aby bolo plánovanie komplexné a zahŕňalo všetky aspekty navrhovanej činnosti. Rozdiel medzi obchodným plánom a investičným projektom je ten, že hodina ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Základy strategického plánovania

Strategické plánovanie ako jedna z funkcií riadenia, všeobecná charakteristika jeho obsahu a štruktúry. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia. Vlastnosti výberu stratégie, úloha hodnotenia a kontrola jej implementácie. Koncept podnikateľského plánu a jeho štruktúra.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 15 zápisnica
Strategické riadenie: poznámky z prednášky

V oblasti riadenia je strategické obchodné plánovanie základom, na ktorom je postavený celý nasledujúci akčný plán. Toto je celý komplex

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 8 zápisnica
Spôsoby začatia podnikania v USA

Typ: Obchodný plán; Veľkosť: 0, Mb. ; Definícia a charakteristika podnikového plánovania: ciele a úlohy, funkcie, princípy 11

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Podnikové plánovanie v podniku v podnikovej kríze

Cesta z hospodárskej krízy často zahŕňa radikálne kroky. To nastoľuje otázku potreby zachovania tohto režimu po poklese kritickej situácie.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Obchodný plán pre banku

Obchodný plán banky je dokument demonštrujúci úspešnosť bankového podnikania a jeho dostatočnú ziskovosť, atraktívny pre tých, ktorí ho môžu potenciálne podporiť. Podnikateľský plán kvantifikuje strategické alternatívy.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Kto je obchodný analytik a ako pomáha spoločnostiam zostať o krok vpred

Teoretické základy plánovania finančných a ekonomických aktivít podnikov v moderných podmienkach. Koncept podnikateľského plánu, jeho štruktúra, ciele, rozsah, vývojové prvky, základné odporúčania pre obsah a vypracovanie jeho častí.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 14 zápisnica
Štruktúra obchodného plánu 8. stupňa

Info lekcia ›Technológia› Prezentácie ›Prezentácia 8 buniek na tému„ Podnikateľský plán mojej pred ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 20 zápisnica
Čo je to podnikateľský plán, ako ho vypracovať, jeho štruktúra

Normy a metodiky na prípravu obchodných plánov prijatých v Ruskej federácii a na medzinárodných investičných a finančných trhoch. Z ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 11 zápisnica
Normy obchodného plánu ruskej vlády

Normy a metodiky na prípravu obchodných plánov prijatých v Ruskej federácii a na medzinárodných investičných a finančných trhoch. Môžete si ho stiahnuť v súbore Word v dolnej časti tohto článku. Pre veľa ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 12 zápisnica
Štruktúra podnikateľského plánu

Zloženie a štruktúra obchodného plánu. Relevantnosť obchodného plánu a schémy vypracovania. Opis a analýza odvetvia.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Otvorenie showroomu

1. Krátke memorandum o investovaní Zahájenie vlastného podnikania v oblasti automobilov (predajca automobilov) môže pri správnom riadení priniesť dobré zisky. To zodpovedá ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 18 zápisnica
Otvorenie čerpacej stanice: obchodný plán s propagačnými nápadmi, analýzou trhu a rizík, zvýraznením konkurenčných výhod, podrobnými výpočtami

Autoservis je ziskové podnikanie. Návratnosť sa dostaví po 3-4 rokoch práce. Na otvorenie môžete použiť požičané prostriedky. Správna obchodná organizácia vám umožní dosiahnuť značný príjem.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Obchodný plán modelingovej agentúry

Podnikateľský plán cestovnej kancelárie Podnikateľský plán pre cestovný ruch je bezpodmienečne nevyhnutný, pretože tento druh činnosti je dosť mnohostranný a má množstvo špecifických

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 17 zápisnica
Podrobný obchodný plán na otvorenie vlastnej realitnej kancelárie s výpočtami

Otvorte si realitnú kanceláriu, ako agent zarába, ziskovosť podnikania, koľko musíte investovať do začatia podnikania, relevantnosť projektu, čo je potrebné na vytvorenie agentúry, ako agentúra funguje

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Zloženie podnikateľského plánu

Zloženie podnikateľského plánu Zloženie podnikateľského plánu a miera jeho podrobnosti závisia od veľkosti budúceho projektu a oblasti, do ktorej patrí. Napríklad, ak sa má ustanoviť výroba nového

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 22 zápisnica
Analýza odvetvia v časti Obchodný plán

Predchádzajúce kroky Sprievodcu začatím vlastného podnikania Pred pokračovaním v šiestom prvku príručky „Ako napísať podnikateľský plán“ podľa verzie Entrepreneur-Pro poďme ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 12 zápisnica
Obchodný plán farmácie: farmaceutický obchod

Ako otvoriť lekáreň? Prehľad farmaceutického trhu. Hotový príklad obchodného plánu s ekonomickými výpočtami na otvorenie lekárne.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 18 zápisnica
Obchodný plán kempu: stavba, strava, zábava, personál, poukážky

Tu si môžete stiahnuť a prečítať kompletný podnikateľský plán rekreačného strediska a tiež analyzovať finančné výpočty rekreačného strediska

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 13 zápisnica
Požiadavky banky na podnikateľský plán

Potrebujete podnikateľský plán, aby banka mohla získať úver? Tento článok poskytuje podrobné pokyny, ako môžete dosiahnuť úspech v tomto odbore.

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 25 zápisnica
Štruktúra podnikateľského plánu vo forme diagramu

Štruktúra podnikateľského plánu - písomný popis projektu, výška a načasovanie jeho realizácie. Takýto plán charakterizuje účelnosť jeho existencie. Zloženie obchodného plánu v mnohých ...

 • 01-03-2021
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Obchod s okuliarmi

Čo potrebujete na otvorenie úspešného online obchodu. Prvý je nápad, dnes si povieme niečo o jednom z nich - online optickom salóne

 • Časť čítania. 24 zápisnica
Najnovšie príspevky.
Nápady na pracovné dovolenky

Materiál na tému: Prázdniny s podnikateľskými nápadmi s úplným vysvetlením a odôvodnením

 • Časť čítania. 23 zápisnica
Nápady na pracovné dovolenky
Odpad z príjmu: Podnikateľské nápady v oblasti recyklácie odpadu

Ako premeniť odpad na príjem, kde získať suroviny na výrobu, jednoduché a zaujímavé nápady, ako zarobiť peniaze na odpade.

 • Časť čítania. 19 zápisnica
Odpad z príjmu: Podnikateľské nápady v oblasti recyklácie odpadu
Výroba drevených paliet ako podniku

Výroba a predaj paliet Výroba paliet ako podniku je dnes veľmi dobrá a sľubná investícia finančných prostriedkov. Toto je jeden z druhov obalov, ktoré používa každý bez neho

 • Časť čítania. 12 zápisnica
Výroba drevených paliet ako podniku
Trh s peletami - vyhliadky na začatie vlastného podnikania
Obchod s peletami
 • Časť čítania. 19 zápisnica
Čo je služba? Platené služby obyvateľstvu
Obchodný plán lekárskeho centra
 • Časť čítania. 24 zápisnica
Ako si otvoriť vlastnú personálnu agentúru: od začiatku do zisku

Hospodárky, guvernérky, šoféri, tútori - títo odborníci sú dnes čoraz viac žiadaní. A kde takých ľudí hľadať? Ako si môžete byť istí ich profesionalitou? Mnoho uchádzačov o zamestnanie sa o tieto otázky zaujíma. Preto je otázka, ako otvoriť náborovú agentúru, čoraz naliehavejšia.

 • Časť čítania. 13 zápisnica
Ako si otvoriť vlastnú personálnu agentúru: od začiatku do zisku
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.