Podnikateľský plán príkladu strojárskeho podniku

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do vytvorenia výrobného závodu na opravu a následný predaj použitého kovospracujúceho zariadenia. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 29 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Opravárenská výroba by mala byť umiestnená v prenajatých priestoroch ...

Tento obchodný plán je zameraný na organizáciu výroby automobilových osvetľovacích zariadení. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 47 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Podnikateľský plán bol vypracovaný s cieľom preukázať efektívnosť investícií do organizácie výroby automobilových svetlometov a lampiónov na území ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výstavby závodu na montáž automobilov s prívesmi a návesmi spoločnosti. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 92 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Pre organizáciu montážnej dielne sa plánuje použitie prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodný plán je zameraný na rozšírenie materiálno-technickej základne podniku pôsobiaceho vo výrobe plniacich liniek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 24 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Spoločnosť sa špecializuje na návrh a výrobu plniacich liniek pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby detských kočíkov. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 35 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Na trhu sa plánuje ponúknuť kolískový kočík určený pre dieťa do 8 mesiacov. Hlavný rozdiel medzi ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby výťahov pre zdravotne postihnutých. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 43 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. V súčasnosti žije v Rusku viac ako 1 milión vozičkárov. V mnohých ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby zariadenia na čistenie a čerpanie odpadových vôd. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 39 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. V moderných podmienkach je čistenie veľmi dôležitým aspektom ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výroby dielov pre železničnú dopravu. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 17 strán; Horizont obchodného plánovania: 2 roky. Tento projekt zahŕňa organizáciu výroby nasledujúcich typov súčiastok a komponentov pre železnicu ...

Tento obchodný plán je zameraný na investície do modernizácie výroby poľnohospodárskych strojov. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie pôžičky; Rozsah práce: 38 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Počas realizácie projektu sa plánuje zavedenie nového softvéru na riešenie celého radu úloh pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby samohybných hromádkových jednotiek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 69 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Stroje na baranenie s vlastným pohonom sa používajú na inštaláciu štetovnicových stien, keď ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do vytvorenia výrobného závodu na opravu a následný predaj použitých kovoobrábacích zariadení. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 29 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Opravárenská výroba sa má nachádzať v prenajatých priestoroch ...

Tento obchodný plán je zameraný na organizáciu výroby automobilových osvetľovacích zariadení. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 47 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Podnikateľský plán bol vypracovaný s cieľom preukázať efektívnosť investícií do organizácie výroby automobilových svetlometov a lampiónov na území ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výstavby závodu na montáž automobilov s prívesmi a návesmi spoločnosti. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 92 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Pre organizáciu montážnej dielne sa plánuje použitie prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodný plán je zameraný na rozšírenie materiálno-technickej základne podniku pôsobiaceho vo výrobe plniacich liniek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 24 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Spoločnosť sa špecializuje na návrh a výrobu plniacich liniek pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby detských kočíkov. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 35 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Na trhu sa plánuje ponúknuť kolískový kočík určený pre dieťa do 8 mesiacov. Hlavný rozdiel medzi ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby výťahov pre zdravotne postihnutých. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 43 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. V súčasnosti žije v Rusku viac ako 1 milión vozičkárov. V mnohých ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby zariadenia na čistenie a čerpanie odpadových vôd. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 39 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. V moderných podmienkach je čistenie veľmi dôležitým aspektom ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výroby dielov pre železničnú dopravu. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 17 strán; Horizont obchodného plánovania: 2 roky. Tento projekt zahŕňa organizáciu výroby nasledujúcich typov súčiastok a komponentov pre železnicu ...

Tento obchodný plán je zameraný na investície do modernizácie výroby poľnohospodárskych strojov. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie pôžičky; Rozsah práce: 38 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Počas realizácie projektu sa plánuje zavedenie nového softvéru na riešenie celého radu úloh pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby samohybných hromádkových jednotiek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 69 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Stroje na baranenie s vlastným pohonom sa používajú na inštaláciu štetovnicových stien, keď ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do vytvorenia výrobného závodu na opravu a následný predaj použitých kovoobrábacích zariadení. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 29 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Opravárenská výroba sa má nachádzať v prenajatých priestoroch ...

Tento obchodný plán je zameraný na organizáciu výroby automobilových osvetľovacích zariadení. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať investora; Rozsah práce: 47 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Podnikateľský plán bol vypracovaný s cieľom preukázať efektívnosť investícií do organizácie výroby automobilových svetlometov a lampiónov na území ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výstavby závodu na montáž automobilov s prívesmi a návesmi spoločnosti. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 92 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. Pre organizáciu montážnej dielne sa plánuje použitie prefabrikovaných budov (rám, ...

Tento obchodný plán je zameraný na rozšírenie materiálno-technickej základne podniku pôsobiaceho vo výrobe plniacich liniek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 24 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Spoločnosť sa špecializuje na návrh a výrobu plniacich liniek pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby detských kočíkov. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 35 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Na trhu sa plánuje ponúknuť kolískový kočík určený pre dieťa do 8 mesiacov. Hlavný rozdiel medzi ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby výťahov pre zdravotne postihnutých. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 43 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. V súčasnosti žije v Rusku viac ako 1 milión vozičkárov. V mnohých ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do organizácie výroby zariadenia na čistenie a čerpanie odpadových vôd. Účel vypracovania obchodného plánu: prilákať úver; Rozsah práce: 39 strán; Horizont obchodného plánovania: 5 rokov. V moderných podmienkach je čistenie veľmi dôležitým aspektom ...

Tento obchodný plán je zameraný na investovanie do výroby dielov pre železničnú dopravu. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 17 strán; Horizont obchodného plánovania: 2 roky. Tento projekt zahŕňa organizáciu výroby nasledujúcich typov súčiastok a komponentov pre železnicu ...

Tento obchodný plán je zameraný na investície do modernizácie výroby poľnohospodárskych strojov. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie pôžičky; Rozsah práce: 38 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Počas realizácie projektu sa plánuje zavedenie nového softvéru na riešenie celého radu úloh pre ...

Tento obchodný plán je navrhnutý tak, aby investoval do výroby samohybných hromádkových jednotiek. Účelom vypracovania podnikateľského plánu: získanie grantu; Rozsah práce: 69 strán; Horizont obchodného plánovania: 3 roky. Stroje na baranenie s vlastným pohonom sa používajú na inštaláciu štetovnicových stien, keď ...

Príklad obchodného plánu pre stredisko precízneho strojárstva.

Tento projekt predstavuje plán na výstavbu závodu na montáž automobilov a predajne automobilov v oblasti Nižnevartovsk. Účel projektu: Vytvorenie montážneho komplexu pre „malé automobily“. Znížené ceny pre malé automobily. Uvedenie do prevádzky výrobných zariadení a vytvorenie flexibilnej technológie na výrobu 9 600 osobných automobilov z montážnych súprav zahraničných výrobcov automobilov.

Stiahnutie:

Titulky snímok:

Podnikateľský plán závod na montáž automobilov v Nižnevartovsku Dokončil: Marat Rakhmatullin

Anotácia Tento projekt predstavuje plán výstavby závodu na montáž automobilov a autosalónu v oblasti Nižnevartovsk. V prvej etape sa plánuje výstavba montážneho závodu s kapacitou 9 600 vozidiel ročne. Zostava bude vyrobená z importovaných komponentov. V druhej etape sa plánuje vybudovanie strojárskej výroby s cieľom úplného prechodu na jej vlastné súčiastky, ako aj vybudovanie vlastného autosalónu.

Cieľ projektu Vytvorenie komplexu montáže automobilov pre „malé automobily“ Zníženie cien malých automobilov Spustenie výrobných zariadení a vytvorenie flexibilnej technológie na výrobu 9 600 osobných automobilov z montážnych súprav zahraničných výrobcov automobilov.

Relevantné zvýšenie dane z dopravy. Nízke náklady na auto Nízka spotreba paliva Kompaktnosť Výkon

Výrobné zariadenia: opravy a údržba zariadení; hutnícka výroba; výroba tlače; montáž a výroba karosérie; výroba mechanických zostáv; výroba výrobkov z plastov; výstavba pomocných dielní; experimentálna priemyselná výroba; oblasť maľovania na telo.

Výrobky „Nizh-Auto“ Daewoo „Matiz“ Chevrolet „Spark“ Cherie „QQ“

MATIZ Maximálna rýchlosť, km / h 144 135 144 Zrýchlenie na 100 km / h 17. 18. 15. Spotreba paliva: mimo mesta 6. 5. kombinovaná 7. 6. v mestskom cykle 8. 8 Zdvihový objem motora, cm3 796 995 Max. výkon, kW / hp ... 38/52 (5900) 47/64 (5400) Standard Best

Päť výnosných oblastí pre kovoobrábanie:

Moderné kovoobrábanie.

V súčasných ekonomických podmienkach získava kovospracujúci podnik dynamiku a má najvyššie vyhliadky na rozvoj. Je to primárne kvôli skutočnosti, že náš život nie je úplný bez kovových výrobkov. Počnúc jednoduchými opravami, kde sú potrebné skrutky, skrutky a klince, končiac veľkolepými stavebnými projektmi.

Technológia spracovania kovov je proces transformácie tvaru kovov, ich vlastností a vlastností. Na túto transformáciu existuje rôzne špeciálne vybavenie a stroje. Preto budete pre rôzne technológie spracovania kovov potrebovať rôzne stroje a zariadenia, a teda aj rôzne miestnosti, v ktorých bude toto zariadenie umiestnené. Je tiež potrebné vziať do úvahy dostupnosť požadovaného zdroja pracovných síl a alternatívnych zdrojov elektrickej energie. Tieto faktory tiež významne ovplyvnia výber rozsahu podnikania v kovospracujúcom priemysle.

V moderných podmienkach sú technológiami spracovania kovov: - odlievanie; - zváranie; - rôzne mechanické spracovanie; - spracovanie kovov pod tlakom.

Aby ste pochopili, aký druh obrábania kovov môžete robiť, musíte vedieť, čo sú tieto technológie.

Technológia odlievania je proces nalievania roztaveného kovu do špeciálnych a vopred pripravených foriem. Výrobky alebo predmety získané pomocou tejto technológie sa nazývajú odliatky. Jedná sa o veľmi zložitú a nákladnú technológiu a samotné podnikanie pomocou tejto technológie umožňuje veľmi veľké finančné investície. Samotný proces výroby odliatkov je veľmi zložitý a pre každý druh kovu existuje technológia. Napríklad výroba odliatkov z neželezných kovov vyžaduje špeciálne elektrické pece a ďalšie špeciálne vybavenie. Železné kovy, vysoké pece, ktoré sú nákladné na údržbu a veľmi drahé. Trh s odliatkami patrí veľkým korporáciám, takže pre jednoduchého podnikateľa nie je veľmi schopný.

Technológia zvárania spočíva v spojení jednotlivých kovových prvkov a častí, aby sa zaistila celková celistvosť akejkoľvek kovovej konštrukcie. Takéto spojenie sa dosahuje použitím rôznych druhov zvárania, sú to plynové, elektrické a takzvané zváranie spájkovaním. Táto technológia nie je veľmi drahá a každý, kto má určité zručnosti a potrebné vybavenie, môže podnikať.

Technológia rôzneho mechanického spracovania kovu poskytuje povrchovú úpravu kovového obrobku. Jedná sa o vŕtanie, rezanie, brúsenie a ďalšie obrábanie. Pre túto technológiu sa používajú rôzne sústružnícke, vŕtacie a frézovacie zariadenia. V závislosti od plánovaného typu obrábania sa investície do takéhoto podnikania môžu pohybovať od veľmi malého až stredného rozsahu. Ďalšou technológiou je tlakové spracovanie kovov. Pri tlakovom spracovaní sa kov deformuje a nadobúda požadovaný tvar bez toho, aby sa vrátil do pôvodného stavu.

Kovanie, lisovanie, ťahanie a ďalšie technológie, ktoré sú schopné deformovať a modifikovať kovový obrobok, sú poskytované tlakovým spracovaním. Podnikanie spojené s touto technológiou si tiež vyžaduje určité finančné náklady, ktoré sú však veľmi významné, a preto je vhodné aj pre bežného človeka, ktorý sa rozhodol venovať tejto technológii spracovania kovov.

Hlavný podiel na obrábaní rôznych kovov sa využíva na sústruženie rôznymi strojmi, pre ktoré sú k dispozícii rôzne sústruhy.

MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ
Ako samostatne napísať obchodný plán pre lekárske stredisko
Obchodný plán lekárskeho centra
  • Časť čítania. 14 zápisnica
Ako naplánovať udalosť: vzorka
Ako vytvoriť akčný plán
  • Časť čítania. 17 zápisnica
Podnikanie v šrote má svoje úskalia, ktoré je potrebné sa pred začatím podnikania naučiť. Z našej recenzie sa dozviete vlastnosti registrácie firiem, ako aj klady a zápory tejto oblasti.
Nákup kovového šrotu ako podniku
  • Časť čítania. 22 zápisnica
Podnikateľský plán zberného miesta na šrot Mnoho ziskových druhov podnikania doslova leží na ceste, len musíte prekonať lenivosť, aby ste túto myšlienku vzniesli a zrealizovali. K takým
Podnikateľský plán zberu kovového šrotu
  • Časť čítania. 15 zápisnica
NOVÝ.
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.