Dedinský obchod: ako sa otvára

Mnoho z tých, ktorí žijú v súkromnom dome a prevádzkujú vlastnú domácnosť, si myslí, že tovar vyrobený na domácom webe sa dá použiť nielen na osobné potreby, ale aj na predaj. Zahájenie podnikania v oblasti poľnohospodárstva však nie je vždy ľahké. Pri hľadaní nápadu sa často všetky podniky zastavia. Aby ste sa tomu vyhli a neobťažovali ste hľadaním zaujímavého nápadu, môžete si preštudovať návrhy, ktoré poskytujú internetové zdroje. Tento článok teda stručne popisuje 5 podnikateľských nápadov, ktoré je možné úspešne implementovať v poľnohospodárstve.

Pestovanie húb

Hubárska farma môže byť veľmi výnosným podnikom aj vo veľmi obmedzených podmienkach. Dôvodom je rýchlosť zberu. Podnikateľ môže každých 6 týždňov nazbierať novú várku húb, čo nie je zlé, aj keď existuje jedno mycélium. Ak chce podnikateľ pracovať s predajom húb nepretržite, musí vytvoriť niekoľko mycélií, ktoré budú každý týždeň zbierať úrodu.

Na jednom metri štvorcovom rastie asi 20 - 25 kg húb, zatiaľ čo v hale s rozlohou 200 metrov štvorcových. môžete zbierať 5 ton húb. Takéto podnikanie si bude vyžadovať podnikateľskú inteligenciu a odhodlanie. Aj keď sú huby nenáročné a veľmi plodné, vyžadujú si náležitú starostlivosť. Napríklad miestnosť musí mať určitú teplotu a vlhkosť. V hale by nemali byť prievany, huby by mali byť chránené pred chladom a vetrom.

Na vytvorenie podnikania v plnom rozsahu, ktoré umožní pestovanie asi 10 ton húb, je potrebné minúť asi 400 000 rubľov na stavbu dobre vybavenej haly s rozlohou 400 m². m. Sada bude obsahovať klimatizáciu a počítačový systém. Samozrejme, môžete začať podnikať aj s menej. V počiatočných štádiách nie je potrebné vytvárať obrovskú plantáž, stačí vybaviť malú miestnosť.

Pestovanie hrozna

Vinice v našej krajine existujú už mnoho rokov, dokonca ani prvých desať rokov. Hrozno sa používalo predtým a stále sa používa na výrobu vína, ale zároveň ho vždy radi konzumovali.

Zvláštnosťou pestovania tohto produktu je, že pestuje hrozno na piesočnatých a skalnatých pôdach, ktoré sú nevhodné pre väčšinu plodín. Preto sa väčšina viníc v našej krajine rozvíja na Krasnodarskom území. Navyše sú to práve tie, ktoré sa nachádzajú na malom svahu na juh a sú chránené pred silným západným vetrom kopcami, ktorým sa darí. Ale aby vinice priniesli veľa plodín, nestačí ju vysadiť na vhodné miesto. Tiež je potrebné pôdu pohnojiť maštaľným hnojom a vápnom.

Ak nemáte skúsenosti s pestovaním hrozna, mali by ste vyhľadať pomoc od odborníkov na vinice, ktorí sú enológmi. Najlepšie je urobiť to skôr, ako začnete podnikať. Enológ vysvetlí všetky klady a zápory vytvárania viníc, porozpráva o úrodnejších odrodách, povie vám, ako a ako najlepšie hnojiť pôdu, čo môže mať vplyv na kvalitu a objem plodiny. Bez pomoci špecialistu je začínajúci podnikateľ bez skúseností odsúdený na stratu investícií a dokonca straty.

Je dôležité si uvedomiť, že pestovanie hrozna sa nelíši v okamžitom zisku. Často, aby mohla dobrá odroda hrozna začať rásť, je potrebné stráviť niekoľko rokov, pretože je potrebné, aby sa vinič prispôsobil pôde a získal užitočné prvky, ktoré potrebuje. Ak však uspejete, začnete prevádzkovať výnosné a perspektívne podnikanie, ktoré ponúka veľa príležitostí na expanziu.

Vo všetkých krajinách sveta a Európy nie je Rusko v tomto zozname výnimkou, odvetvia ako obchod, služby a poľnohospodárstvo sú najvýnosnejšie a najdostupnejšie.

Rozvoj poľnohospodárstva je obzvlášť dôležitý v moderných realitách. Poľnohospodárstvo v Rusku je menej častým, ale veľmi výnosným podnikaním.

Programy štátnej podpory pre poľnohospodárske podniky a zlepšenie legislatívneho rámca viedli k tomu, že pozornosť nových podnikateľov sa tomuto odvetviu rýchlo zvyšuje.

Trend posledných rokov ukazuje, že podnikatelia aktívne skupujú pôdu a radi si zakladajú svoje vlastné farmy.

Analýza trhu a relevantnosť podnikateľského nápadu v poľnohospodárstve

Poľnohospodárske výrobky sú medzi obyvateľstvom veľmi žiadané. Tento dopyt na území Ruska často nemožno uspokojiť iba domácimi výrobkami. Produkcia miestnej farmy je veľmi nízka.

Aktuálna situácia na trhu je priamym potvrdením vyššie uvedeného. Posledné desaťročie bolo poznačené výraznou stratou postavenia ruských fariem na trhu.

Konkurencia s európskymi dodávateľmi, ktorá bola hlavným obmedzujúcim faktorom rozvoja, klesla na minimum. Na trhu sa objavili nevyplnené medzery a spektrum neuspokojených potrieb obyvateľstva sa zvýšilo. Všetky tieto faktory spolu s vysokou úrovňou ziskovosti robia myšlienku založenia vlastnej farmy veľmi atraktívnou pre malých a stredných podnikateľov.

Hlavnými problémami, ktoré môžu začínajúcim podnikateľom spôsobiť ťažkosti, sú otázky výberu smeru podnikania a produktu, ktorý je na trhu najväčší dopyt. Tieto a niektoré ďalšie otázky sa pokúsime vyriešiť v tomto článku.

Pokyny a nápady v oblasti poľnohospodárstva

Voľba činnosti a smeru práce je pre každého podnikateľa prioritou. Poľnohospodárstvo poskytuje podnikateľom široké spektrum smerov.

Pri výbere smeru činnosti by sa malo vychádzať z cieľového produktu výroby. Odpovede na tieto otázky vám umožnia efektívnejšie vyriešiť problémy s výberom miesta pre farmu a vypracovaním obchodného plánu na jej otvorenie.

Hospodárske zvieratá

Málokto uvažuje o usporiadaní farmy, pretože toto odvetvie je dosť namáhavé. Táto oblasť však nie je v krajine veľmi rozvinutá a konkurencia v tomto segmente trhu je dosť nízka.

Každý je zvyknutý na to, že poľnohospodárstvo je spojené s veľkými kolektívnymi farmami, ktoré poskytujú poľnohospodárske produkty v priemyselnom meradle, ale málokto si pamätá malé farmy. A márne, práve na tak malých poľnohospodárskych pozemkoch nájdete kvalitné výrobky.

Ak žijete na dedine, chcete rozšíriť svoje aktivity a vstúpiť na trh, alebo možno len premýšľať o poľnohospodárskej výrobe, potom je tento článok určený špeciálne pre vás. Ďalej zvážime hlavné smery rozvoja poľnohospodárstva, analyzujeme hlavné trhy predaja a poskytneme krátke výpočty. Zvážme, aké podnikateľské nápady je možné v dedine realizovať.

Kde začať?

Usilujete sa o výrobu v priemyselnom meradle, chcete vstúpiť na regionálne trhy alebo je vaším cieľom obsadiť trh v určitej oblasti, stať sa dodávateľom alebo byť distribútorom výrobcu.

Existuje veľa možností a všetky majú svoje klady a zápory. Napríklad pri vstupe na nové trhy vám vzniknú vysoké náklady spojené so zriadením dopravného systému a dobytím trhu.

Ak sa však uchytíte na novom obchodnom poschodí, môžete dosahovať veľké zisky a pokračovať v expanzii, postupne dobývať nové a nové trhy.

Bez ohľadu na obchodnú stratégiu a jej vývoj by ste sa mali rozhodnúť pre typ činnosti. Najbežnejšie pokyny sú:

 • pestovanie rastlín;
 • pestovanie ovocia a bobúľ;
 • chov hydiny;
 • včelárstvo;
 • chov zvierat;
 • chov rýb, červov a rakov.

Každý smer má svoje vlastné charakteristiky a inú úroveň ziskovosti. Aký podnik otvoriť v dedine?

Rastlinná výroba

V súčasnosti existuje taká tendencia, že ľudia z dedín a malých osád veľmi často chodia za prácou do veľkých miest. Takáto pracovná migrácia sa už stala skutočným problémom, pretože vedie ku katastrofickým následkom vymierania malých miest. Zároveň je napriek absencii veľkých priemyselných podnikov v dedinách viac ako možné zarobiť si peniaze; navyše z dôvodu absencie veľkej konkurencie je ziskovosť takýchto typov nezávislého riadenia pomerne vysoká. Navrhujeme zvážiť podnikateľské nápady pre dedinu, ktoré pomôžu vyriešiť problém oživenia poľnohospodárstva vo všeobecnosti a materiálneho blahobytu jednotlivých podnikateľov, ktorí sa neboja začať podnikať vo vidieckych oblastiach.

Obchod s mrazenou zeleninou a ovocím

Dnes je trh s mrazenou zeleninou a ovocím naplnený ruskými výrobkami iba o 60 percent, zvyšok sa dováža zo zahraničia, takže tento druh podnikania možno nazvať sľubným a malo by sa o ňom uvažovať podrobnejšie.

Kroky výroby

Celý výrobný proces možno rozdeliť do niekoľkých etáp:

Môžete pestovať jeden alebo viac druhov zeleniny alebo ovocia. Môžete to urobiť nielen sami, ale tiež akceptovať produkty vidieckeho obyvateľstva za nákupné ceny. Vrchol úrody je v druhej polovici leta - začiatkom jesene.

Zakúpte si potrebné vybavenie

Najdrahšou položkou je nákup špeciálneho zariadenia na spracovanie, zmrazenie, zabalenie. Množstvo vybavenia priamo závisí od množstva surovín, ktoré budú k dispozícii. Pred začatím činnosti je preto potrebné analyzovať trh primárnych produktov a vypočítať plánované ukazovatele, koľko môžete sami vypestovať, koľko produktov je možné kúpiť od obyvateľstva.

Dôležité. Najvýnosnejším podnikaním je zber a mrazenie bobúľ.

Ako vybavenie potrebujete:

 • linka na čistenie a prípravu výrobkov na zmrazenie - 400 tisíc rubľov;
 • mrazničky na zmrazenie - 800 tisíc rubľov;
 • baliaci prístroj - 200 tisíc rubľov;
 • obaly, plastové vrecká, plastové palety - 50 tisíc rubľov.

Celková suma: 1 milión 450 tisíc rubľov.

Existuje mnoho pokynov na podnikanie. Vidiecke otvorené priestranstvá dnes zostávajú relatívne voľným priestorom. Niektoré osady sú príliš vzdialené od vybavenia známeho modernému človeku. Aby boli dedinčania skúpi, musia cestovať na veľké vzdialenosti.

Vďaka malému počiatočnému kapitálu a kreatívnemu nápadu môžete v dedine otvoriť obchod. Napriek tomu, že takmer každé nádvorie má svoju pomocnú farmu, ľudia sa v súčasnosti nezaoberajú napríklad pečením chleba, klobásami a deti nie sú veľmi rozmaznané sladkosťami.

Toto všetko je možné napraviť a navyše s veľkým prínosom pre vás samotných. Musíte brať vážne vývoj obchodného plánu a študovať dopyt v oblasti, kde bude umiestnená zásuvka.

Konkurenčné výhody obchodu

V mnohých dedinách existuje vážny nedostatok nielen chemikálií pre domácnosť, stavebných materiálov, kancelárskych potrieb, ale dokonca aj potravín. Preto je spotrebiteľský dopyt neustále prítomný. To však neznamená, že existuje nejaký priemerovaný variant, ktorý rieši všetky problémy. Každá lokalita má svoje vlastné charakteristiky a nároky, ktoré je potrebné pri príprave podnikateľského plánu zdôrazniť.

Čo sa týka konkurencie, asi by ste sa jej nemali báť. Jeden obchod nie je schopný uspokojiť všetky potreby obyvateľstva. Aby ste boli vo výhodnej pozícii, musíte sami navštíviť už existujúcu zásuvku, venovať pozornosť tomu, čo ponúka, zistiť, čo je veľmi žiadané a čo leží na policiach.

Výber správneho konceptu

Obec má svoje vlastné špecifické služby. Obyvateľstvo je tam zvyčajne malé. To znamená, že predaj cez pult je vhodnejší. Ak je dedina živšia, môžete myslieť na malé samoobslužné oddelenie. Je žiaduce, aby bol na očiach, niekde v strede haly. Môžete tam umiestniť chladničky s mrazenými pohodlnými potravinami, nápojmi, zmrzlinou atď. Všeobecne je najprijateľnejšia kombinácia pult / samoobsluha.

Najlepšie je, keď sa bod nachádza v strede osady alebo na centrálnej preplnenej ulici / námestí. Formát závisí od veľkosti populácie a môže byť vyjadrený ako:

 • Supermarket.
 • Malý obchod.
 • Priestranný stánok.

Pre dedinu s malým počtom obyvateľov sú výhodnejšie posledné dve možnosti. Stánok musí mať samostatný vchod pre návštevníkov a v noci sa môže predaj uskutočňovať cez okno.

Čo predávať

Predtým, ako v dedine úplne otvoríte obchod s potravinami, musíte vyriešiť problém so sortimentom tovaru. Aby ste to dosiahli, mali by ste študovať dopyt miestneho obyvateľstva. V dedine je spravidla požadovaný nasledujúci tovar:

MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ
Moonshine ako podnikanie
Podnikanie doma
 • Časť čítania. 12 zápisnica
Ako vytvoriť bezplatný online obchod alebo Možnosti rozpočtu na organizáciu online predaja
O podnikaní
 • Časť čítania. 21 zápisnica
Šitie posteľnej bielizne ako podniku od A po Z
Šitie posteľnej bielizne ako podniku od A po Z
 • Časť čítania. 16 zápisnica
Domáce podnikanie pre ženy
Nápady a tipy pre domáce podnikanie pre ženy
 • Časť čítania. 10 zápisnica
Ako založiť rodinný podnik? Základné tipy a triky
Rodinné podnikanie: ako uspieť
 • Časť čítania. 9 zápisnica
Používame cookies
Používame cookies, aby sme zabezpečili, že vám dávame najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Pomocou webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Povoliť cookies.